Ad
Ad
Ad
Ciekawe

ISO, czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o normach i procedurach

Pinterest LinkedIn Tumblr

Posiadanie przez firmę certyfikatów ISO jest rozwiązaniem bardzo korzystnym. Jego uzyskanie poprzedza długi i żmudny proces przygotowań, który rozpoczyna się określeniem sytuacji bieżącej firmy. Wykonywany jest audyt ISO 13485, na podstawie którego opracowuje się harmonogram dalszych działań. Czym są normy ISO? I jak właściwie przygotować się do ich uzyskania?

Normy i procedury, czyli fundamenty, na jakich oparta jest certyfikacja

W nomenklaturze przyjętej przez Polski Komitet Normalizacyjny, pojęcie norm definiowane jest jako zasady i wytyczne, jakie zostały ustanowione w odniesieniu do prowadzonej działalności oraz jej wyników. W języku potocznym termin ten identyfikowany jest z kodeksem dobry praktyk, zasad racjonalnego postępowania, uwzględniających osiągnięcia bieżącej techniki. Co ważne, stosowanie norm wiąże się z określonymi, wymiernymi korzyściami dla stosującego je podmiotu.

W przypadku formułowania standardów międzynarodowych firmy starają się o uzyskanie certyfikatów ISO, tj. International Organization of Standarization. Są to reguły i procedury, wszelkie wytyczne, sformułowane dla danej branży. Dokumentacja przygotowywana jest przez niezależnych ekspertów, dlatego jest gwarancją rzetelnej oceny danego podmiotu. Obecnie normy ISO opracowane zostały dla następujących dziedzin:

  • ISO 14000 – związane z ochroną środowiska,
  • ISO 27001, ISO 22001, ISO 22300 – obejmujące działanie w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych,
  • ISO 18000 – odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy, 
  • ISO 28000 – dotyczące wyrobów medycznych,
  • ISO 22000 – związane z bezpieczeństwem żywności.

Największą zaletą systemu ISO jest jego uniwersalność, jest on bowiem dopasowany do każdej organizacji i może być przez nią skutecznie wdrożony i efektywnie wykorzystywany do prowadzenia skutecznej działalności.

ISO – inwestycja w przyszłość

Prace nad wdrożeniem rozpoczyna ocena sytuacji danego podmiotu. Jest to kluczowy etap, aby właściwie zaplanować i przeprowadzić cały proces. Najlepszym rozwiązaniem jest pomoc specjalistów, jak np. DJB Doradztwo, którzy pomogą zaplanować wdrożenie właściwych procedur i zasad. Certyfikat ISO 13485 gwarantuje doskonałą jakość wytwarzanych przez firmę produktów. To specjalnie opracowany zespół normy i zasad, w którym podstawę stanowi powtarzalność czynności, prowadząca do wytwarzania produktów doskonałych. Opracowanie i stosowanie procedur pozwala minimalizować ryzyko błędów. Jest to jedna z ważniejszych korzyści, jakie niesie ze sobą posiadanie ISO 13485.

 

Comments are closed.